به The Kaal Crypto Magazine مجله‌ی رمز ارز کال خوش آمدید.

تبلیغات

اینـتر وب

قیمت آنلاین


<iframe src="http://balochmail.rzb.ir/t/Cr" height="200" width="400" marginwidth="88" marginheight="10">

Šomài Bruzer Na Wàn It</iframe>


آخرین ارسال های انجمن


این مطلب تکمیل نشده است و بـــه زودی تکمیل میشود
ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯼ ‏( KYC ‏) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ، ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺿﺪ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ‏( AML ‏) ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﺩ . ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ، ﺍﯾﻦ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ؛ ﺍﻣﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﻫﻤﭽﻨﺒﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯼ، ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺸﺘﺮﯼ، ﻣﺸﺘﺮﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎﺱ، ﻫﻤﮕﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﻓﺎﺭﺳﯽ KYC ﯾﺎ Know Your Customer ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺍﻣﺎ KYC ﭼﯿﺴﺖ ؟ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻫﻮﯾﺖ، ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﻭ ﻣﺰﺍﯾﺎ ﻭ ﻣﻌﺎﯾﺐ KYC ﺳﻨﺘﯽ ﻣﯽﭘﺮﺩﺍﺯﯾﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻫﻮﯾﺖ ﺩﺭ ﺻﺮﺍﻓﯽ ﺑﺎﯾﻨﻨﺲ ﺭﺍ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﯽﺩﻫﯿﻢ . ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ادامه مطلب
امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

برچسب ها : KYC , تایید هویت , شناخت مشتری ,
بازدید : 11
تاریخ : شنبه 29 / 03 زمان : 21:35 | نویسنده : Kaal | نظرات ()

آخرین مطالب ارسالی